Uw privacy vinden wij belangrijk. Daarom verwerkt en beveiligt Herman Denkers Transport B.V. als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van alle betrokkenen met accuratesse. Onder betrokkenen worden werknemers/potentiële werknemers en opdrachtgevers/klanten/leveranciers verstaan. In het privacyreglement wordt uitgelegd hoe en welke persoonsgegevens wij verwerken en welke organisatorische en technische maatregelen we hebben genomen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik. Hierbij voldoet Herman Denkers Transport B.V. aan de eisen die sinds 25 mei 2018 gesteld worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klik hier voor het privacyreglement.

Dit privacyreglement is gewijzigd op 24 september 2018 en is voor iedereen digitaal beschikbaar op deze website. Herman Denkers Transport B.V. behoudt het recht om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website (in PDF document) worden gepubliceerd en worden één maand na de bekendmaking van kracht.